×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Tanım: Bir lisans eğitim-öğretim programına devam etmekte olan öğrencilerden belirli koşulları yerine getirenlerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde aynı fakülte içinde veya dışında başka bir bölüm ya da fakültede, belirli bir alanda bilgi sahibi olmalarına olanak sağlamak üzere, devam etmelerine izin verilen eğitim-öğretim programına “Yandal Programı” adı verilir.

1) Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki mezuniyetini etkilemez. Yandal programı için ayrı karne ve ayrı transkript düzenlenir. İki programa birden saydırılacak ders/dersler Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde ilgili Fakülte Yönetim Kurulları kararı ile belirlenir. İki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki programındaki yarıyıl kaydında yer alır ve her iki transkriptte de gösterilir.

2) Yandal programlarını saptamada öğrencilere yardımcı olmak ve yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere, Bölüm Başkanınca bir yandal programı koordinatörü atanır. Yandal programı koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

3) Bir öğrenci lisans öğrenimi sırasında en çok bir yandal programına kaydolabilir.

4) Çift anadal programını tamamlayamayacak durumda olan öğrenci, yandal programı için asgari koşulları yerine getiriyorsa, yandal programına geçmek için başvurabilir. Çift anadal programında alınan dersler Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yandal programına sayılabilir.

 

Yandal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

1) Kontenjanlar, her yarıyılın başında ilgili Bölüm ve Fakülte kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosunun onayından sonra Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

2) Öğrenci, açılan yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

3) Yandal programına başvurular, Üniversite Senatosunca belirlenen tarihte dilekçe ve transkript ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılır.

4) Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

5) Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 65 olması ve başvurusunun başvurduğu bölüm tarafından uygun görülmesi gerekir. Kabul işlemi, başvurduğu bölümün yer aldığı Fakültenin Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır.

Başarı ve Yandal Sertifikası

1) Öğrenci yandal programını kendi isteği ile bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.

2) Anadal programında genel not ortalaması 100 üzerinden 60’ın altına düşen öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

3) Yandal programı genel not ortalaması yandal programında ders aldığı iki dönem üst üste 100 üzerinden 60’ın altında kalan öğrencinin yandal programı ile ilişiği kesilir.

4) Öğrenci yandal programından ayrıldığında, başarısız olduğu yandal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir. Başarılı olduğu yandal programı derslerinin ne şekilde değerlendirileceği, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

5) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 100 üzerinden 60 ortalama ile tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir.

6) Yandal programını tamamlayan öğrencilere eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belge diploma yerine geçmez.

7) Yandal programında iki yarıyıl üst üste ders almayan veya kaydını yenilemeyen öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

8) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak yandal programında da izinli sayılır.

9) Yandal programından ilişiği kesilen veya ayrılan öğrencilerin yandal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

10) Anadal programından mezuniyet hakkı elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi yandal programının bağlı bulunduğu Fakülte Yönetim kKurulu kararı ile en fazla bir yarıyıl uzatılabilir.