×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Bölüm Seçmeli Dersleri

MSE 421 Katılarda Difüzyon (2-2) 3 – (5 AKTS)
Difüzyon denklemleri, birinci ve ikinci Fick yasaları, değişken difüzyon katsayısı için çözümler. Difüzyonun atomik teorisi; Rassal hareket ve difüzyon katsayısı, Rassal hareket problemi. Sabit olmayan konsatrasyon bölgelerinde difüzyon; Kirkendall etkisi, Darken Analizi, fenomenolojik denklemler, çok fazlı iki bileşenli sistemlerde difüzyon ve iki bileşenli sistemlerde difüzyon katsayısının değişimi. Metal dışı malzemelerde difüzyon.

MSE 422 Toz Metalurjisi (3-0) 3 – (5 AKTS)
Toz metalurji süreçlerine giriş ve toz metalurji yönteminin endüstriyel uygulamaları. Toz Metalurji prensipleri. Toz üretim teknikleri. Tozları karakterize edilmesi, metal tozlarının özellikleri ve testler. Metal toz üretim teknikleri. Basma teknikleri ve toz yoğunlaşma mekanizmaları. Sinterleme teorisi. Katı, sıvı ve aktive edilmiş sinterleme. Sinterleme fırınları ve atmosferleri. Sinterleme sonrası işlemler. Toz metalurji ile üretilmiş ürünlerin karakterizasyon teknikleri. Toz metalurji yönteminde süreç, yapı, özellik ve performans ilişkileri.

MSE 425 Malzemelerin Kaynaklanması (3-0) 3 – (5 AKTS)
Çeşitli malzemelerin kaynaklama ve birleştirme yöntemlerinin sınıflandırılması. Yapısal ( metal, seramik, plastik ve kompozitlerin) birleşme teknikleri: kaynaklama, lehimleme, difüzyon kaynağı, yapıştırma. Prensipler, bağlantı dizaynı, değişik bağlantı tiplerinde operasyon ve uygulamalar. Elektronik bağlantılar: dalga ve akış lehimleme; tel, flip-çip ve yonga bağlantılar. Biyo bağlantılar: kalça ve diz protezleri; Nano bağlantılar: nano tüpler, teller, fiberler ve kompozitler. Bağlantıların karakterizasyonu.

MSE 426 Malzemelerin Isıl İşlemleri (3-0) 3 – (5 AKTS)
Isıl işlem kaynaklı özellik değişimleri. Demir-karbon sistemi. Çözünürlük. Östenitleme, östenit dönüşümü. İç yapısal gelişim. İç yapı-özellik ilişkisi. I-T ve C-T diyagramları, tavlama, havada soğutma, sertleştirme, kritik soğuma hızı (CCR). Gerçek soğuma hızı, su verme ortamları, büyüklük ve kütle etkisi. Sertleştirilebilirlik ve yalın karbonlu ve alaşımlı çeliklerde serleştirme uygulamaları. Temperleme. İkincil sertleşme, temperleme kırılganlığı, östemperleme. Yüzey sertleştirmesi (alev ve indüksiyon sertleştirmesi, karbürleme, nitrürleme). Kalıntı gerilimlerin oluşumu ve etkisi, martemperleme uygulamaları.

MSE 427 Elektronik, Optik ve Manyetik Malzemeler ve Aygıtlar (3-0) 3 – (5 AKTS)
Bu ders katılarda elektron kavramını tanıtacak. Özellikle, malzemelerin öz elektrik, optik ve manyetik özelliklerini açıklamak için, elektronların birbirleri ile, elektromanyetik radyasyon ve kristal yapı ile etkileşimi irdelenecektir. Yarı iletkenler, metaller, yalıtkanlar, polimer ve süperiletkenler tartışılacaktır. Elektriksel iletkenlik ve dopingin yani sıra tranzistörler, fotovoltaikler, ışık yayan diyotlar (LEDler), lazerler, optik olayları, fotonik, ferromanyetizma dahil olmak üzere fiziksel olayların aygıt uygulamaları ele alınacaktir.

MSE 428 Biyomedikal Uygulamalar için Malzemeler (3-0) 3 – (5 AKTS)
Bu ders öğrencilere biyomedikal malzeme seçimi ve tasarımı ile ilgili konular hakkındaki bilgilerini genişletmek amacıyla hazırlanmıştır. Biyomedikal malzemelerin yapı-özellik ilişkileri ve biyolojik sistemler ile etkileşimi ele alınacaktır. Kavramların uygulamaları, kan malzeme uyumluluğu, biomimetik malzemeler, sert ve yumuşak doku malzemelerin etkileşimleri, ilaç dağıtımı ve biyoteknoloji gibi konulari içerir.

MSE 429 Hasar Analizi (3-0) 3 – (5 AKTS)
Bu dersin temel amacı, kırılma mekaniği ve hasar analizi kavramlarını, yaygın hasar problemlerini ve bu problemlerin nasıl incelendiğini ve sözkonusu hasarlara karşı tasarımda alınabilecek tedbirleri öğrencilere tanıtmaktır. Yorulma, sürünme, aşınma, kaynak ve korozyon hasarları detaylı olarak incelenecek, metallerde özel kırılganlıklar, ısıl ve mekanik işlem hasarları, tahribatlı ve tahribatsız muayene yöntemleri üzerinde de durulacaktır. Öğrencilerin örneklerle öğrenmelerini sağlayabilmek için bazı örnek vaka çalışmaları da ders kapsamında hazırlanmıştır.

MSE 430 Cam Teknolojisi (3-0) 3 – (5 AKTS)
Cam oluşumunda yapısal ve kinetik teorileri ayrıntılı dikkate alınarak vitreus halin incelenmesi. Belirli bir dizi ürün gereksinimlerini yerine getirmek üzere cam kompozisyonlarının nasıl tasarlandığını göstermek için kompozisyon-yapı-özellik ilişkileri üzerinde durulacaktır. Istenen özellikleri oluşturmak adına uygulanan “Post-formlama” için süreçler de sunulacaktir.

MSE 434 Gelecek için Yaratıcılık:Nanoteknoloji (3-0) 3 – (5 AKTS)
Bu ders öğrencilere hızla gelişen nanoteknolojinin özellikle çeşitli uygulamalarını göstermektedir. Teknik veya teknik alan dışındaki öğrencilerin ilgisini çekebilecek olan derste nanoteknolojiye kısa bir giriş sonrası nanoteknolojinin farklı uygulamaları sunulacaktır. Ayrıca, dünyadaki nanoteknoloji odaklı ekonomik eğilimler ve nanoteknoloji-endüstri/iş etkileşimleri kısaca anlatılacaktır.