×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Bölüm Başkanı

Eğitim Bilgileri
Doktora  : 
Y. Lisans : 
Lisans     : 
Çalışma alanları

 

Doktor Öğretim Üyesi Şeniz Kuşhan Akın
Eğitim Bilgileri
Doktora   : Seramik Mühendisliği, Anadolu Üniversitesi, 2006
Y. Lisans : Seramik Mühendisliği, Anadolu Üniversitesi, 2000
Lisans     : Seramik Mühendisliği, Anadolu Üniversitesi, 1998
Çalışma alanları
İleri seramik malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu, kristal kimyası-yapı-özellik ilişkileri, seramik malzemelerin termal iletkenlik davranışları, biyoseramikler.

Doktor Öğretim Üyesi İlkay Kalay
Eğitim Bilgileri
Doktora   : Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Iowa State Üniversitesi, 2010
Y. Lisans : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ODTÜ, 2004
Lisans     : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ODTÜ, 2001
Çalışma alanları
Metalik camların, metalik cam nanokompozitlerinin ve MnAl mıknatıslarının geliştirilmesi ve karakterizasyonu. Divitrifikasyon sırasında, metallik cam ve metalik cam nanokompozitlerinin denge koşullarından uzakta faz seçim, faz dönüşüm mekanizmalarının ve mekanik özelliklerinin incelenmesi.