×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Bitirme projesi dersleri

MSE 407 Yenilikçi Mühendislik Analizi ve Tasarımı (1-2) 2 – (3 AKTS)
Bu derste, öğrenciler bir öğretim üyesinin danışmanlığı ile bireysel veya grup olarak özellikle endüstriyle ilişkilendirilmiş temel düzeydeki deneysel veya teorik bir malzeme bilimi ve mühendisliği konusunda proje yapacaklardır. Projenin ilk döneminde öğrencilerin ilgili konularda deney düzeniği oluşturmaları, bir bilgisayar programı yazmaları veya teorik bir önerge geliştirmeleri beklenmektedir.Proje özellikle, kavramsal bir proje tanımlamasının yapılması ve projenin yapılmasında izlenecek olan yolları ve çözüm yöntemlerini belirlenmesini (üretim, malzeme karakterizasyon ve programlama) içermektedir. Öğrencilerden ayrıca yaptıkları çalışmanın raporlanması ve sunulması istenmektedir.

Dersle ilgili detaylı bilgi için: mse407.cankaya.edu.tr

MSE 408 Yenilikçi Mühendislik Tasarımı ve Uygulaması (1-2) 2 – (2 AKTS)
Bu derste, öğrenciler bir öğretim üyesinin danışmanlığı ile dört yıl boyunca derslerde edindikleri bilgileri birleştirip uygulayarak gerçek (endüstriyel) bir proje yapacaklardır. Bu derste öğrenciler özellikle birinci dönemde bitirme projesi kapsamında kurdukları deneysel düzeneklerde deneyler yapıp üretilen malzemelerde karakterizasyon çalışmaları yapacaklardır. Bu dersin en önemli kısımlarından biri deneysel bulguların analiz edilmesi ve yorumlanmasıdır. Ders kapsamında öğrenciler ayrıca yapılan çalışmalarla ilgili olarak rapor ve poster hazırlayıp sunum yapacaklardır.

Dersle ilgili detaylı bilgi için: mse408.cankaya.edu.tr

MSE 407-408 Dersleri Uygulama Esasları