×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Doktor Öğretim Üyesi Şeniz Kuşhan Akın
Eğitim Bilgileri
Doktora   : Seramik Mühendisliği, Anadolu Üniversitesi, 2006
Y. Lisans : Seramik Mühendisliği, Anadolu Üniversitesi, 2000
Lisans     : Seramik Mühendisliği, Anadolu Üniversitesi, 1998
Çalışma alanları
İleri seramik malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu, kristal kimyası-yapı-özellik ilişkileri, seramik malzemelerin termal iletkenlik davranışları.

Doktor Öğretim Üyesi Çağlar Arpalı
(Mekatronik Mühendisliği)
Eğitim Bilgileri
Doktora   : Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Gazi Üniversitesi, 2009
Y. Lisans : Bilgisayar Mühendisliği, Çankaya Üniversitesi, 2004
Lisans     : Bilgisayar Mühendisliği, Çankaya Üniversitesi, 2001
Çalışma alanları
Bio-fotonik, mikroskopi, serbest uzay optik haberleşme, radyo ağı planlaması 

Doktor Öğretim Üyesi Dumitru BALEANU
(Matematik Bölümü)
Eğitim Bilgileri
Doktora   : Fizik, Atomik Fizik Enstitüsü (Romanya), 1996
Y. Lisans : Fizik, Bucharest Üniversitesi, 1989
Lisans      : Fizik, Craiova Üniversitesi, 1988
Çalışma alanları
Kesirli Analiz ve Uygulamaları, Ayrık Matematik, Kısıtlayıcılı Sistemlerin Nicemlemesi, Hamilton-Jacobi Formalizmi, Yaygın ve Yaygın olmaya Simetrileri Kabul Eden Geometriler, Kemometrik Teknikler ve Uygulamaları, Dalgacık Metodu ve Uygulamaları, Zaman Skalasında Dinamik Sistemler

Rektör 
Prof. Dr. Can Çoğun
(Mekatronik Mühendisliği)
Eğitim Bilgileri
Doktora   : Makina Mühendisliği, ODTÜ, 1987
Y. Lisans : Makina Mühendisliği, ODTÜ, 1982
Lisans      : Makina Mühendisliği, ODTÜ, 1981
Çalışma alanları
Elektro erezyonla mikro delik delme, mikro yüzey kaplama, mikro toz katkılı dieleketrikle işleme (EDM), JT kriyojenik soğutucu tasarım ve imalatı , mikro ölçekte imalat teknikleri

Fen Bilimleri Enstitü Müdürü 
Bölüm Başkanı
Doç. Dr. 
Ziya Esen
Eğitim Bilgileri
Doktora   : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ODTÜ, 2007
Y. Lisans : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ODTÜ, 2002
Lisans     : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ODTÜ, 1999
Çalışma alanları
Fiziksel metalurji, iç yapı-özellik ilişkisi, toz metalurjisi (seçmeli lazer sinterleme ile katmanlı imalat, kompozitler), titanyum alaşımlarının yüzey işlemleri, metalik biyomalzemeler(titanyum&magnezyum esaslı), termoelektrik malzemeler.
 

Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. H.Selçuk Geçim
(Elektrik-Elektronik Mühendisliği)
Eğitim Bilgileri
Doktora   : Elektronik Mühendisliği, Surrey Üniversitesi, 1978
Lisans      : Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Ankara Üniversitesi, 1973
Çalışma alanları
Analog ve digital devre tasarımı, Yarı iletken teknolojisi, Ses tanıma ve işleme,örüntü (pattern) tanıma 

Doç. Dr. İpek Güler
(Fizik Birimi)
Eğitim Bilgileri
Doktora   : Fizik, ODTÜ, 2011
Y. Lisans : Fizik Öğretmenliği, Ankara Üniversitesi, 2003
Lisans     : Fizik, Ankara Üniversitesi, 2002
Çalışma alanları
Silikon nitrat ve silikon oksit ince filmlerinin CVD ve PECVD tekniklerini kullanılarak üretilmesi. İnce filmlerin içinde silikon nanoparçacıklarının elde edilmesi. İnce filmlerin ve bazı 3A-6A grubu yarıiletkenlerin optik ve elektriksel karakterizasyonlarını X ışını kırınım, TL, TSC, PL gibi teknikleri kullanılarak yapılması

Doktor Öğretim Üyesi İlkay Kalay
Eğitim Bilgileri
Doktora   : Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Iowa State Üniversitesi, 2010
Y. Lisans : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ODTÜ, 2004
Lisans     : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ODTÜ, 2001
Çalışma alanları
Metalik camların, metalik cam nanokompozitlerinin ve MnAl mıknatıslarının geliştirilmesi ve karakterizasyonu. Divitrifikasyon sırasında, metallik cam ve metalik cam nanokompozitlerinin denge koşullarından uzakta faz seçim, faz dönüşüm mekanizmalarının ve mekanik özelliklerinin incelenmesi.

Doktor Öğretim Üyesi Dilek Işık Taşgın
(Kimya Birimi)

Eğitim Bilgileri
Doktora             : Kimya, Hacettepe Üniversitesi, 2013
Yüksek Lisans : Kimya, Hacettepe Üniversitesi, 2006
Lisans               : Kimya, Hacettepe Üniversitesi, 2003
Çalışma Alanları
BODIPY floroforlarının sentezi ve uygulamaları. Heterosiklik aromatik bileşiklerin katılma ve halkalaşma tepkimeleri. Fosfonat ve pirolizin bileşiklerinin sentezi için yeni metodlar geliştirilmesi.

Doktor Öğretim Üyesi Seda Yeşilmen
(İnşaat Mühendisliği)
Eğitim Bilgileri
Doktora : İnşaat Mühendisliği, Tulane University, 2007
Lisans    : İnşaat Mühendisliği, ODTÜ, 2002
Çalışma alanları
Komposit Özelliklerinin Nano-Modifikasyonu, Faz Değişim Malzemeleri, Çimentolu Kompozitler ve Biyo Kompozitler, Fiberle Güçlendirilmiş Beton.