Bölüm Başkanı
Doç. Dr. 
Ziya Esen
Eğitim Bilgileri
Doktora   : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ODTÜ, 2007
Y. Lisans : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ODTÜ, 2002
Lisans     : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ODTÜ, 1999
Çalışma alanları
Fiziksel metalurji, iç yapı-özellik ilişkisi, toz metalurjisi (seçmeli lazer sinterleme ile katmanlı imalat, kompozitler), titanyum alaşımlarının yüzey işlemleri, metalik biyomalzemeler(titanyum&magnezyum esaslı), termoelektrik malzemeler.
 

Doktor Öğretim Üyesi Şeniz Kuşhan Akın
Eğitim Bilgileri
Doktora   : Seramik Mühendisliği, Anadolu Üniversitesi, 2006
Y. Lisans : Seramik Mühendisliği, Anadolu Üniversitesi, 2000
Lisans     : Seramik Mühendisliği, Anadolu Üniversitesi, 1998
Çalışma alanları
İleri seramik malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu, kristal kimyası-yapı-özellik ilişkileri, seramik malzemelerin termal iletkenlik davranışları.

Doktor Öğretim Üyesi İlkay Kalay
Eğitim Bilgileri
Doktora   : Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Iowa State Üniversitesi, 2010
Y. Lisans : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ODTÜ, 2004
Lisans     : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ODTÜ, 2001
Çalışma alanları
Metalik camların, metalik cam nanokompozitlerinin ve MnAl mıknatıslarının geliştirilmesi ve karakterizasyonu. Divitrifikasyon sırasında, metallik cam ve metalik cam nanokompozitlerinin denge koşullarından uzakta faz seçim, faz dönüşüm mekanizmalarının ve mekanik özelliklerinin incelenmesi.

Yük. Müh. Tufan Güngören (yarı zamanlı)
Eğitim Bilgileri
Y. Lisans : Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, UIUC, 2000
Y. Lisans : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ODTÜ, 1995
Lisans     : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ODTÜ, 1992
Çalışma Alanları  

Dr. Şerif Kaya (yarı zamanlı)
Eğitim Bilgileri
Doktora   : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ODTÜ, 2016
Y. Lisans : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ODTÜ, 2011
Lisans     : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ODTÜ, 2008

Çalışma alanları
Ekstraktif Metalurji (Hidro-metalurjik, piro-metalurjik ve elektro-metalurjik yöntemlerle cevherlerinden metalik malzemelerin ayrıştırılması ve saflaştırılması). Atıklardan metallerin geri kazanımı. Nikel, Kobalt ve Skandiyum üretimi.

  • 0312 233 15 05
  • N-BC09
  • serifkaya@gmail.com
  • Haftalık Ders Programı
  • Özgeçmiş