Tel: (312) 233 13 92|mse@cankaya.edu.tr

Akademik Kadro

Akademik Kadro 2017-11-08T23:32:51+00:00

Bölüm Başkanı
Doç. Dr. 
Ziya Esen
Eğitim Bilgileri
Doktora   : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ODTÜ, 2007
Y. Lisans : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ODTÜ, 2002
Lisans     : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ODTÜ, 1999
Çalışma alanları
Fiziksel metalurji, iç yapı-özellik ilişkisi, toz metalurjisi (seçmeli lazer sinterleme ile katmanlı imalat, kompozitler), titanyum alaşımlarının yüzey işlemleri, metalik biyomalzemeler(titanyum&magnezyum esaslı), termoelektrik malzemeler.
 

Yrd. Doç. Dr. Şeniz Kuşhan Akın
Eğitim Bilgileri
Doktora   : Seramik Mühendisliği, Anadolu Üniversitesi, 2006
Y. Lisans : Seramik Mühendisliği, Anadolu Üniversitesi, 2000
Lisans     : Seramik Mühendisliği, Anadolu Üniversitesi, 1998
Çalışma alanları
İleri seramik malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu, kristal kimyası-yapı-özellik ilişkileri, seramik malzemelerin termal iletkenlik davranışları.

Yrd. Doç. Dr. İlkay Kalay
Eğitim Bilgileri
Doktora   : Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Iowa State Üniversitesi, 2010
Y. Lisans : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ODTÜ, 2004
Lisans     : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ODTÜ, 2001
Çalışma alanları
Metalik camların, metalik cam nanokompozitlerinin ve MnAl mıknatıslarının geliştirilmesi ve karakterizasyonu. Divitrifikasyon sırasında, metallik cam ve metalik cam nanokompozitlerinin denge koşullarından uzakta faz seçim, faz dönüşüm mekanizmalarının ve mekanik özelliklerinin incelenmesi.

Dr. Atıl Büyükburç (yarı zamanlı)
Eğitim Bilgileri
Doktora   : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ODTÜ, 2013
Y. Lisans : Endüstri Mühendisliği, ODTÜ, 2003
Lisans     : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ODTÜ, 1999
Çalışma Alanları
Elektrokimyasal süreçler ve analizleri, Pil malzemeleri 

Yük. Müh. Tufan Güngören (yarı zamanlı)
Eğitim Bilgileri
Y. Lisans : Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, UIUC, 2000
Y. Lisans : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ODTÜ, 1995
Lisans     : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ODTÜ, 1992
Çalışma Alanları  

Dr. Gülgün Hamide Aydoğdu Kuru (yarı zamanlı)
Eğitim Bilgileri
Doktora         : Kimya, Stuttgart Üniversitesi, 2009
Y. Lisans        : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ODTÜ, 2004
Lisans            : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ODTÜ, 2001
Çalışma alanları
Optik ince filmler; tasarım ve üretim ve optik özelliklerin karakterizasyonu, ileri katı hal enerji malzemeleri ve yarı iletkenler, mikroelektronik aygıt üretimi, oksitlerde metal-yalıtkan geçişi, oksit-iyon iletken ince filmlerde yüksek sıcaklık iyonik ve elektronik taşınımı, metal ve alaşımların korozyonu

Dr. Güher Kotan Tan (yarı zamanlı)
Eğitim Bilgileri
Doktora   : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ODTÜ, 2014
Y. Lisans : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ODTÜ, 2006
Lisans     : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ODTÜ, 2003
Çalışma alanları
Faz dönüşümleri ve çökelme, Aşırı Plastik Deformasyon Süreçleri, Eş Kanallı Açısal Ekstrüzyon, Aluminyum ve Titanyum Alaşımlar, Metalik Köpükler, Pekleşme mekanizmaları, TEM (Geçirimli elektron mikroskobu uygulamaları)