Tel: (312) 233 13 92|mse@cankaya.edu.tr

> Bölümümüz öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Şeniz Kuşhan Akın’ın makalesi “Ceramics International” dergisinde yayınlanmıştır. (20170910)

“Effect of SiC addition on the thermal diffusivity of SiAlON ceramics” Ceramics International, vol. 43, pp 13469-13474, 2017.

 

Journal Metrics
CiteScore: 2.88
Impact Factor: 2.986
5-Year Impact Factor: 2.814
Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 1.304
SCImago Journal Rank (SJR): 0.853

ISSN: 0272-8842

2017-11-07T16:26:14+00:00